HỆ THỐNG GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA GPLUS 

 

TÂM

GPLUS đặt chữ TÂMlà tiêu chí đầu tiên trong hệ giá trị cốt lõi của mình, là nền tảng quan trọng nhất trong chiến lược kinh doanh phát triển Tập đoàn. Chúng ta tôn trọng pháp luật, đạo đức nghề nghiệp và các chuẩn mực đạo đức xã hội. Kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Tập đoàn Đàn hương Việt Nam là đặt lợi ích của khách hàng lên trước tiên, chúng ta nỗ lực mỗi ngày để tạo cho khách hàng những sản phẩm, dịch vụ hoàn hảo nhất và sự hài lòng của khách hàng chính là thước do cho sự thành công trong kinh doanh của Tập đoàn.

TUỆ

Cán bộ, nhân viên của Tập đoàn Đàn hương Việt Nam đề cao tinh thần ham học hỏi, thái độ làm việc nghiêm túc, luôn thiết lập mục tiêu rõ ràng, có kế hoạch hành động cụ thể nhằm tạo ra năng suất làm việc cao nhất.Sáng tạo là căn nguyên, nhanh nhẹn, linh hoạt là phương châm để nhân viên Tập đoàn làm việc, tạo ra những giá trị tốt nhất cho Khách hàng, Đối tác của mình.Chúng ta không ngừng học hỏi, đổi mới để đáp ứng nhu cầu ngày càng khắt khe của thị trường.

TÍN

Tập đoàn Đàn hương Việt Nam xây dựng chữ TÍN như là một vũ khí cạnh tranh lợi hại cùng giá trị khác biệt cốt lõi giúp Khách hàng luôn cảm thấy an tâm, tin tưởng khi lựa chọn các sản phẩm, dịch vụ của Tập đoàn.Chúng ta tôn trọng sự thật, cam kết đúng những giá trị mà Tập đoàn có khả năng đáp ứng cho Khách hàng và Đối tác, bên cạnh đó, chúng ta nỗ lực hết sức để thực hiện đúng, nhiều hơn những giá trị đã cam kết đem đến cho Khách hàng và Đối tác của mình.