Nhang Đàn hương Chandana – 95 que

290.000 VND

Xuất xứ: Việt Nam

Thành phần:  Bột gỗ đàn hương nguyên bản

Kích thước: 36cm

Số lượng: 95 cây/hộp