Nhang Đàn Hương Chandana

89.000 VND

Xuất xứ: Việt Nam

Thành phần:  Bột gỗ đàn hương nguyên chất

Kích thước: 36cm

Số lượng: 25 cây/hộp