Nhang Đàn hương Chandana – 95 que

330.000 VNĐ 290.000 VNĐ

Xuất xứ: Việt Nam

Thành phần:  Bột gỗ đàn hương nguyên bản

Kích thước: 36cm

Số lượng: 95 cây/hộp