Vòng tay Đàn Hương Chandana

990.000 VNĐ

Xuất xứ: Việt Nam

Số hạt: 14 hạt

Thành phần: tâm gỗ đàn hương