Vòng tay Đàn Hương Chandana 10mm

1.290.000 VND

Xuất xứ: Việt Nam

Số hạt: 14 hạt

Thành phần: tâm gỗ đàn hương